Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Edycja 2008

Kapituła Konkursu w składzie:

prof.dr hab.inż. Edward Popiołek - Przewodniczący Kapituły
prof.dr hab. inż. Józef Czaja
prof.dr hab.inż. Tadeusz Słomka
dr inż. Stanisław Barycz

po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej przesłanych prac konkursowych postanowiła:

1) nie przyznać pierwszej nagrody,
2) przyznac drugą nagrodę Pani Patrycji Rykała i opiekunowi pracy Pani Profesor dr hab. inż. Marii Grzybek z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Plakat konkursu

<