Stowarzyszenie Naukowe

im. Stanisława Staszica


Stowarzyszenie powstało w 1998 roku z inicjatywy osób związanych zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą. Zrzesza głównie pracowników naukowych krakowskich wyższych uczelni.

Naszą misją jest propagowanie i upowszechnianie myśli technicznej oraz promocja nauki. Środki na działalność statutową pozyskujemy ze składek członkowskich i prac wykonywanych dla potrzeb przemysłu i wyższych uczelni. Jesteśmy organizacją non-profit, a uzyskany dochód w całości przekazujemy na cele statutowe. Wspieramy działalność dobroczynną
i charytatywną.

Wiarygodność naszych usług, zadowolenie naszych Zleceniodawców i ciągłe doskonalenie naszych działań są naszym celem nadrzędnym, co potwierdza uzyskany przez Stowarzyszenie w styczniu 2005 roku certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Prezes Stowarzyszenia

mgr inż. Janusz Gawenda